Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
mapa do celów projektowych

kompleksowe usługi geodezyjne

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych - czyli opracowanie kartograficzne, wykonane w wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Jest to mapa niezbędna do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu, wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla, którego projekt budowlany też jest wymagany.

 

W 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które na nowo uregulowało kwestię sporządzania map do celów projektowych. Pierwsza zmiana dotyczy zakresu mapy do celów projektowych, wcześniej był to bufor o szerokości 30 metrów, teraz to projektant określa obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. Dopuszczone zostało sporządzenie mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak kwestii odległości inwestycji od granic działki. I tak, jeżeli projektowane są budynki w odległości mniejszej lub równej 4 m lub inne obiekty budowlane w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej , a brak jest danych określających położenie punktów granicznych, przed wykonaniem mapy do celów projektowych konieczne jest przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic.

mapa do celów projektowych szybko i tanio