Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
ustalenie przebiegu granic

kompleksowe usługi geodezyjne

Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej

Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej jest realizowane na podstawie Rozporządzenie MRRiB w spawie ewidencji gruntów i budynków. Od rozgraniczenia różni się miedzy innymi procedurą, kolejnością kryteriów ustalenia przebiegu granic, czasem trwania, możliwym rozwiązaniem oraz ceną.

 

Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK i sporządzonej m. in w postępowaniu rozgraniczeniowym, w celu podziału nieruchomości, w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego zakończonego wydaniem prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Jeżeli jednak brak jest dokumentacji wymienionej powyżej lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne to dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

 

W toku postępowanie ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca dokonuje na podstawie i w wymienionej kolejności:

  • zgodnych wskazań właścicieli,  użytkowników wieczystych lub osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania
  • ostatniego stanu spokojnego posiadania, jeżeli stan ten nie jest sprzeczny z dostępnymi dokumentami określającymi stan prawny gruntów
  • analizy wszelkich dostępnych dokumentów, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

 

 

ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej  profesjonalnie