Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
geodezyjna obsługa budowy

kompleksowe usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa budowy

Pomiary geodezyjne dla potrzeby procesu budowlanego to:

  • geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego (to jest tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu
  • pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, które mają zapewnić bezpieczeństwo budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwo jego utrzymania
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub jego elementów.

 

Tyczenie obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Ma ono na celu wyznaczenie w terenie osi głównych obiektu oraz założonego poziomu posadowienia (zero budowlane). Wykonanie tyczenia jest potwierdzonane wpisem geodety uprawnionego do dziennika budowy. Jest to pierwszy wpis wykonywany w tym dzienniku. Wyniki tyczenie utrwalane są na szkicu tyczenia, który za każdym razem przekazujemy kierownikowi budowy badź inwestorowi. Pomiar przemieszczeń i odkształceń jest wykonywany jeżeli przewiduje to projekt budowlany.

 

Obsługę budowy kończy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

 geodezyjna obsługa budowy tyczenie solidnie i terminowo