Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

kompleksowe usługi geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych (budynku, przyłączy, sieci, zagospodarowania) to  mapa zawierająca wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym. Mapę wraz zawiadomieniem o zakończeniu budowy i innymi wymaganymi dokumentami składa się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego po zakończeniu budowy realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Razem mapą inwentaryzacji powykonawczej otrzymują Państwo od Nas informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szybko i profesjonalnie