Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
rozgraniczanie nieruchomości

kompleksowe usługi geodezyjne

Rozgraniczanie nieruchomości

Celem rozgraniczenia jest ustalenie, dokąd na gruncie sięga prawo własności właściciela danej nieruchomości. Zgodnie z rozdziałem  6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie ma na celu

  • ustalenie przebiegu sąsiadujących ze sobą nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych
  • utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie
  • sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 

Z wniosek o rozgraniczenie może wystąpić każdy z współwłaścicieli nieruchomości gruntowej, a samo postępowania zostaje wszczęte po dostarczeniu przez organ administracji postanowienia wszystkim zainteresowanym stronom.

 

W pierwszym etapie toczy się przed organem administracji samorządowej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa toczyć się będzie dalej w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

rozgraniczanie nieruchomości