Copyright 2020 | Created with WebWave

FIRMA

GEOKAR Krzysztof Ryszka

NIP 5492129126

REGON 388102369

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH

Krzysztof Ryszka

geodeta uprawniony

nr zaświadczenia 21143

ADRES

30-603 Kraków

ul. Kurasia 21/12

KONTAKT

tel. 505 62 05 31

e-mail geokar@onet.pl

www.geokar.pl

Strona główna

O mnie

Kontakt

Galeria

Cennik

Oferta

GEOKAR Krzysztof Ryszka
podział nieruchomości

kompleksowe usługi geodezyjne

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości składa się z dwóch kolejnych procedur:

  • geodezyjny (fizyczny) podział działki (nieruchomości gruntowej) - ewidencyjne wyodrębnienie dwóch albo większej liczby działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela (użytkownika wieczystego), aby w przyszłości mogły mogły stanowić odrębne nieruchomości gruntowe. Może być realizowany z trybie administracyjnym na podstawie decyzji, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody, albo w trybie podziału nieruchomości rolnej i leśnej (podział rolny bez wydawania decyzji administracyjnej)
  • prawny podział nieruchomości, którego istotą są zmiany podmiotowe w zakresie prawa własności do geodezyjnie wydzielonych i odrębnie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) działek gruntu.

 

Wyjątek stanowi podział nieruchomości orzekany przez sąd (np. przy orzekaniu nabycia części nieruchomości zabudowanej w dobrej wierze przez posiadacza samoistnego, zniesieniu współwłasności czy dziale spadku), który realizowany jest w odwrotnej kolejności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

Podziału działek można dokonać jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści złożą wspólny i zgodny wniosek
  • uregulowany stan prawny nieruchomości (istnienie księgi wieczystej i zgodność zapisów ze stanem ewidencyjnym oraz rzeczywistym stanem prawnym
  • jest zgodny z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
  • zapewniony jest dostęp nowo powstałych działek do drogi publicznej
  • granice dzielonej nieruchomości nie powinny być przedmiotem sporu.
podział działki podział działek podział nieruchomości solidnie i terminowo